LANDGOED EGHERIA

 

 

De Tankenberg is met zijn 85 meter de hoogste 'berg' van Overijssel. Op en rond de berg ligt het landgoed Egheria. Vereniging Natuurmonumenten beheert sinds 1977 een groot del van dit landgoed.De Tankenberg is onderdeel van de Oldenzaalse stuwwal. Hier is nog het typische Twentse hoevenlandschap te v inden. Oude boerderijen met vakwerk muren liggen tussen weilanden, bosjes, houtwallen en akkers. In de loofbossen groeien planten als goudveil, bosane≠moon en boswederik. Drie soorten spechten, boomklever en boomkruiper broeden er. Nog veel meer vogelsoorten waaronder de in ons land zeldzame houtsnip en appelvink, komen voor in dit bosrijke cultuurlandschap, ook marter≠achtigen en natuurlijk reeŽn horen hier thuis.

 

IJSTIJD

De Oldenzaalse stuwwal is ontstaan in ťťn van de ijstijden. Enorme ijsmassa's rukten op uit ScandinaviŽ en duwden grote hoeveelheden klei, zand, grind en stenen voor zich uit zo werden hoge heuvels gevormd.

 

HOOILANDEN.

In het gebied liggen enkele vochtige graslandjes die natuurmonumenten beheert als hooiland. Ze worden niet bemest en de begroeiing wordt eens per jaar gemaaid en afgevoerd. Zo blijft de grond voedselarm en geschikt voor zeldzame dotters en koekoeksbloemen die er goed gedijen.

 

NATUURONTWIKKELING

Natuurmonumenten heeft op Egheria en elders in Twente hier en daar percelen ingericht voor kikkers en salamanders. Poelen, slenken, moerrasjes en houtwallen werden aangelegd om zo'n gebied geschikt te maken voor vestiging en voortplanten van bijvoorbeeld de boomkikker. Ook ander natuurorganisaties en particuliere eigenaren legden poelen aan. Zo ontstond er een keten van leefgebieden voor amfibieŽn.

 

 

VILLA

Villa Egheria was vroeger het buitenverblijf van de textielfamilie Ten Cate. Tijdens de tweede wereldoorlog werd het huis gebombardeerd, later is villa Egheria herbouwd. De naam Egheria is samengesteld uit de eerste letters van de namen van de kinderen Ten Cate. Een deel van het landgoed is nog steeds eigendom van de familie.

Vanwege de houtproductie werd hier in de vorige eeuw op veel plaatsen naaldbos geplant. Daarvoor bestond de begroeiing van bijvoorbeeld de Tankenberg voornamelijk uit heide. Waar bomen omvielen of werden gekapt kwamen spontaan loofboompjes op. Zo veranderde het tamelijk een vormige naaldbos geleidelijk in een afwisselender en natuurlijker bos van onder andere eiken, beuken en essen. Ook dode bomen horen erbij. Ze bieden broedgelegenheid aan 'holenbroeders' als spechten en mezen en zijn een goede voedingsbodem voor mossen en paddestoelen. Dood hout wordt daar niet weggehaald.

 

NAALDEN OF LOOF.

Vanwege de houtproductie werd hier in de vorige eeuw op veel plaatsen naaldbos geplant. Daarvoor bestond de begroeiing van bijvoorbeeld de Tankenberg voornamelijk uit heide. Waar bomen omvielen of werden gekapt kwamen spontaan loofboompjes op. Zo veranderde het tamelijk een vormige naaldbos geleidelijk in een afwisselender en natuurlijker bos van onder andere eiken, beuken en essen. Ook dode bomen horen erbij. Ze bieden broedgelegenheid aan 'holenbroeders' als spechten en mezen en zijn een goede edingsbodem voor mossen en paddestoelen. Dood hout wordt daar niet weggehaald.

 

terug naar home pagina