ELFTERHEURNE

 

De eikenhakhoutwallen en het oude beuken-eikenbos bieden een groeiplaats aan wilde roos en mispel. Doordat de houtwallen eens in de vijftien jaar gekapt worden, blijft de dichte structuur behouden.

 

Tussen de houtwallen liggen vochtige hooilanden met slanke sleutelbloem en breedbladige orchis waar u soms een ree of haas kunt aantreffen. Ook kunt u boven de hooilanden soms een buizerd zien. Bosuil en vier soorten spechten verblijven in het bos. Langs de bospaden groeien grasklokje en boslathyrus.

 

 terug naar home pagina