.

 

HET HAAGSE BOS

 

 

Dit gemengde bos wordt door natuurmonumenten omgevormd tot een loofbos. Op de lemige bosgrond groeien maagdenpalm en dalkruid. In de herfst zijn in het goudgele bos vele paddestoelen zoals vliegenzwam en honingzwam te vinden. In het voorjaar zingen zwarte mees, kuifmees en vuurgoudhaan.

 

Op de graslanden waar vroeger heide groeide, vindt verschraling plaats door maaien en nabeweiden. U vindt hier onder andere blauwe knoop. Door de voedselrijke bovenlaag in de nieuwe, zuidelijk gelegen percelen af te graven, wil natuurmonumenten de komst van natte heide bevorderen.

 

 terug naar home pagina