AANVRAAG LIDMAATSCHAP ENSCHEDESE WANDELSPORT BOND

 

NAAM:______________________________________________________

 

 

VOORNAAM:_________________________________________________

 

 

GESLACHT:___________________________________________________

 

 

ADRES:______________________________________________________

 

 

POSTCODE:__________________________________________________

 

 

WOONPLAATS:_______________________________________________

 

 

GEBOORTEDATUM:___________________________________________

 

 

 

HANDTEKENING:_____________________________________________

 

DIT FORMULIER AAN DE LEDENADMINSTRATIE TOESTUREN:

ADRES:

P. SALOMONS

POOLMANSWEG 268

7545 LX  ENSCHEDE

 

TEVENS KUNT HET GELD OVERMAKEN OP

GIRONUMMER:23.66.663

T.N.V. EWB

ENSCHEDE

O.V.V. NIEUW LID

 

 

 TERUG NAAR HOME PAGINA