AANVRAAG LIDMAATSCHAP ENSCHEDESE WANDELSPORT BOND

 

Naam:______________________________________________________

 

 

Voornaam:_________________________________________________

 

 

Geslacht:___________________________________________________

 

 

Adres:______________________________________________________

 

 

Postcode:__________________________________________________

 

 

Woonplaats:_______________________________________________

 

Email adres:_______________________________________________

 

Geboortedatum:___________________________________________

 

Type lidmaatschap:

0 alleen lidmaatschap EWB

0 lidmaatschap EWB + basispakket KWBN

0 lidmaatschap EWB + volle pakket KWBN

 

HANDTEKENING:_____________________________________________

 

DIT FORMULIER AAN DE LEDENADMINSTRATIE TOESTUREN:

info@wsv-ewb.nl

of

G.E.Dijkstra

Akkerstraat 46

7545 GX Enschede

 

TEVENS KUNT HET GELD OVERMAKEN OP

GIRONUMMER:23.66.663

T.N.V. EWB

ENSCHEDE

O.V.V. NIEUW LID

 

 

 TERUG NAAR HOME PAGINA