SNIPPERT

 

Dit voormalige heidegebied is tussen 1905 en 1917 ontgonnen door de heidemaatschappij en beplant met douglas, lariks, grove den en eik. Behalve bos zijn op de snippert ook lanen, singels, weiden en akkers aanwezig. Een restantje heide met wat jeneverbesstruiken kunt u zien vanaf het wandelpad wanneer u de villa passeert.

 

U komt het gebied binnen op de judithhoeveweg. Aan het eind van deze weg staat de judithhoeve. Die is genoemd naar de kleindochter van Albert Jan Blijdenstein, medeoprichter van de heidemaatschappij en destijds eigenaar van Snippert. Tegenover de boerderij is ter nagedachtenis aan zijn zoon Helmich, commissaris van de Heidemaatschappij, een linde met gedenksteen geplaatst.

 

Op enige afstand van de boerderij vindt u een perceel tamme kastanjes die begin oktober vruchten dragen. Vlakbij de kampeerboerderij ligt een sparrenbosje dat natuurmonumenten net als andere naaldboompercelen geleidelijk omvormt tot gemend bos. Het eikenhakhout wordt als zodanig beheerd, omdat het een dichtbegroeide rustplaats vormt voor houtsnip, konijn en ree.

 

Het gemengde bos is zeer vogelrijk. Vooral in het voorjaar kunt u groenling, winterkoninkje en roodborstje horen zingen. Onder de bomen staan grote muur en klaverzuring. In de herfst vindt u langs de paden veel paddestoelen als honingszwam en vliegenzwam.

 

 

 terug naar home pagina