TANKENBERG

 

DE KOEPEL VAN TANKENBERG

Evenals het gehele landgoed Egheria is de koepel vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang  De vereni­ging Natuurmonumenten wil de koepel graag ongeschonden houden. Helpt u ons daarmee.

 

 Een stukje geschiedenis:

Aan het begin van onze jaartelling heeft op deze plaats vermoedelijk al een gebouw gestaan: een kapel voor de Germaanse godin Tanfana.

Volgens de Romeinse geschiedschrijver Tacitus is het gebouw in 14 na Chr. Door de romeinen verwoest. De zwerfsteen op de markt in Oldenzaal zal wel eens een offerblok uit deze kapel kunnen zijn. Op één van de wanden in de koepel is nu een spreuk van Tacitus te vinden:

 

 IL PROFANA SIMUL ET SACRA CELEBERRIMUM ILLIS GENTIBUS TEMPLUM QOUD TANFANA VOCABANT SOLO AEQUANTUR (TAC.ANN.1 CAP LI.)

 OFWEL:

 ZOWEL DE GEWIJDE ALS DE ONGEWIJDE DINGEN, OOK HET BIJ DE DIE VOLKEREN,

 MEEST BEROEMDE HEILIGDOM VAN TANFANA, ZOALS ZIJ HET NOEMDEN, WORDT MET

 DE GROND GELIJK GEMAAKT.

 

 DE KOEPEL, OORSPRONKELIJK EEN ZGN.. THEEKOEPEL, IS IN 1955 GERESTAUREERD  DOOR ARCHITECT JAN JANS.

 OP DE STOEPRAND ERVAN STAAT EEN GEDICHT VAN J. WEELING, VAN 1821 TOT 1851, RECTOR VAN DE LATIJNSE SCHOOL IN OLDENZAAL.:

 

 IST ALLE WISSELING, WAAR WE OOK ONZE OOGEN WENDEN,

 DE TIJD BOUWT WEDER OP, TERWIJL ZIJN HAND VERSTOORT.

 HIER GOLFDE EENS DE ZEE, WAAR NU DE AKKERS TIEREN,

 EN UIT VERMOLMD GEBEENT, KWAM NIEUWE GROEIKRACHT VOORT.

 

 EN EVEN ALS NATUUR HERREES, IN SCHOONEN LUISTER

 BESTRAALDE OOK HOOGER LICHT HET MENSCHENLIJK VERSTAND.

 HIER TOCH, WAAR 'T HEILIGDOM ORAKEL TAAL DEED HOREN,

 STAAT NU TER EERE GODS HET DIERBAAR KRUIS GEPLANT.

 

 LAAT DAN DE WUFTE TIJD OOK EENS DEEZ' HEUVEL SLOOPEN,

 LIGT RIJST NOG SCHOONER PLEK IN DIT BEKOORLIJK OORD.

 MAAR DAN ZELFS, ALS HEEL D'AARDE HAAR EINDE IS GENADERD,

 BRENGT TOCH DE LEER VAN 'T KRUIS, HAAR VRUCHTEN EEUWIG VOORT.

 

 terug naar home pagina